H κίνηση στους γείνονες: Δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Σμύρνη

Με σύνθημα «η πόλη μας και οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 η ιδρυτική συνέλευση νέας δημοτικής κίνησης στη Νέα Σμύρνη, με πρωτοβουλία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ανένταχτων πολιτών από όλο το πολιτικό φάσμα.

Ιδρυτική συνέλευση νέας δημοτικής κίνησης με πρωτοβουλία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ανένταχτων πολιτών από όλο το πολιτικό φάσμα.

Στη συνέλευση παρουσιάστηκε σχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης της νέας δημοτικής κίνησης, το οποίο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί σε ειδική συνέλευση μετά τις γιορτές, στην οποία επίσης θα αποφασιστεί και η ονομασία της παράταξης. Σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε (και παρουσιάστηκε από τους Μαρία Βαμβουρέλλη, Απόστολο Ραζή, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, Παναγιώτη Πάντο και Ρουμπίνη Τσαμασίρου): «Για την Αριστερά, η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ‘κύτταρο δημοκρατίας’. Δεν μπορεί να αποτελεί το ‘μακρύ χέρι’ της κεντρικής εξουσίας, ούτε όμως μας αρκεί να περιορίζεται σε κοινωφελές διαχειριστικό έργο. Πρέπει να αποτελεί έναν χώρο που θα απορρίπτει την ‘ενός ανδρός αρχή’, έναν χώρο όπου δεν θα αναπαράγονται φαινόμενα αυταρχισμού, αδιαφάνειας και πελατειακών σχέσεων, έναν χώρο όπου θα πραγματώνεται μια πιο ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία.

Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα η αριστερά να κάνει αυτό το βήμα. Να προτείνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αρχής. Μια δημοτική αρχή που θα λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, που θα συνδιαλέγεται και θα λαμβάνει αποφάσεις μαζί με τους πολίτες, που θα ανακαλύπτει καινούργιους τρόπους οργάνωσης της πόλης και των πολιτών, που θα διεκδικεί μαζί τους την αλλαγή πολιτικής της κεντρικής εξουσίας».

Μεταξύ των στόχων που θέτει η νέα δημοτική κίνηση περιλαμβάνονται τα εξής:

* Διεύρυνση των δημόσιων χώρων, με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο.

* Δημιουργία δομών και υπηρεσιών σταθερής και πλήρους απασχόλησης στον δήμο, χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας.

* Απόρριψη κάθε είδους συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των υφισταμένων σχεδίων για ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στον δήμο.

* Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών σε συνδυασμό με την αποκέντρωση των πολιτιστικών υπηρεσιών.

* Ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή.

* Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, σε τοπικό και μητροπολιτικό επίπεδο.

* Ενοποιήσεις ακαλύπτων χώρων, χάραξη «πράσινων διαδρομών», διαμόρφωση ταρατσόκηπων και άλλων βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, προστασία του χαρακτήρα του Άλσους.

* Κατάργηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών (κλείσιμο πρασιών για εμπορικές χρήσεις, παράνομες και επικίνδυνες διαφημιστικές πινακίδες κ.λπ.), απελευθέρωση των πεζοδρομίων και απόδοσή τους στους πεζούς.

* Ενθάρρυνση των πολιτών να αφήσουν το Ι.Χ., και με αντίστοιχα έργα (ποδηλατοδρόμοι, χώροι φύλαξης ποδηλάτων, ενίσχυση και επανασχεδιασμός της δημοτικής συγκοινωνίας κ.λπ.).

* Καθιέρωση της απλής αναλογικής, κατάργηση του 42% και καθιέρωση της έμμεσης εκλογής δημάρχων.

* Θέσπιση του Προϋπολογισμού των Πολιτών.

* Ενεργοποίηση του θεσμού των τοπικών δημοψηφισμάτων.

Η δημοτική κίνηση θα λειτουργεί με ανοιχτό, δημοκρατικό τρόπο, ενώ οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται ισότιμα από όλα τα μέλη της και όχι μόνο από τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Οι τελευταίοι θα έχουν δικαίωμα για δύο συνεχόμενες θητείες, ενώ κατά τη διάρκειά τους θα συμμετέχουν ισότιμα σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της παράταξης.

Στο σχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης επισημαίνεται ακόμη ότι:

«Πολλοί από εμάς στηρίξαμε το 1998 το Συνδυασμό ‘Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής’, κρίνοντας απαραίτητα για την πόλη ριζοσπαστικά μέτρα που περιείχε στο πρόγραμμά του, όπως, η μείωση του συντελεστή δόμησης, ο καθορισμός ηπιότερων χρήσεων γης, η ανάγκη απόκτησης όλων των ελεύθερων χώρων, αναπλάσεις – ενοποιήσεις δημοσίων χώρων και χώρων πρασίνου, διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και την διοίκηση, δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Δέκα χρόνια μετά, δεν μηδενίζουμε το θετικό έργο που υπήρξε και στο οποίο συμβάλαμε, και το οποίο περιλαμβάνει πεζόδρομους σε σχολεία και πλατείες, ενοποίηση της πλατείας με το Άλσος, αγορά ακινήτων και δύο κινηματογράφων, κατέβασμα κεραιών κινητής τηλεφωνίας μετά από κινητοποιήσεις πολιτών, οργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών (δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθμοί), ενίσχυση κτηριακής υποδομής σχολικών μονάδων και πρωινή βάρδια στα σχολεία, αντιπλημμυρικά έργα, θετική στάση απέναντι στη διέλευση του τραμ κ.ά.

Όμως με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η δημοτική αρχή, παρά τις ελπίδες μας, δεν προχώρησε σε μια σειρά από βασικές και αναγκαίες τομές που η ίδια είχε εξαγγείλει και που τόσο χρειαζόταν η Νέα Σμύρνη. Έτσι, ναυάγησε η διαδικασία μείωσης του συντελεστή δόμησης, «ξεχάστηκε» ο καθορισμός ηπιότερων χρήσεων γης, έγινε παράνομη εγκατάσταση χρήσεων σε διάφορα σημεία (κλειστές πρασιές, ακόμη και πεζοδρόμηση μέρους της οδού Ραιδεστού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων), δεν αξιοποιήθηκαν οι ελεύθεροι χώροι που αποκτήθηκαν, η λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων παραχωρήθηκε σε ιδιώτες.

Το κυριότερο όμως πρόβλημα είναι ότι δεν ενθαρρύνεται η ουσιαστική και μόνιμη συμμετοχή των πολιτών. Οι αποφάσεις στα μεγάλα θέματα της πόλης παίρνονται χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση με τους πολίτες, ενισχύοντας τον συγκεντρωτισμό και σε πολλές περιπτώσεις την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία. Χαρακτηριστικό είναι ότι η επιβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς (που ήταν αντίθετη στις προεκλογικές δεσμεύσεις) επιβλήθηκε χωρίς να προηγηθεί συζήτηση, ούτε καν στο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, συνήθως, κάθε προσπάθεια αυτοδιαχείρισης δράσεων και χώρων από τους πολίτες και τα κινήματα αντιμετωπίζεται από τη δημοτική αρχή με καχυποψία ως απειλητική και εχθρική ενέργεια. Η εξαγγελία για ουσιαστικότερη δημοκρατία και συλλογικότητα υπέκυψε στο δημαρχοκεντρικό σύστημα.

Αποκορύφωμα βέβαια υπήρξε η προσπάθεια δημιουργίας τεράστιου εμπορικού κέντρου στο στάδιο του Πανιωνίου, ως συμπληρώματος της κατασκευής νέου γηπέδου, σε χώρο δημόσιο, που είναι χαρακτηρισμένος πολεοδομικά αποκλειστικά αθλητικός».

Για όλους αυτούς τους λόγους, με δεδομένο ότι οι δημοτικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. και του ΚΚΕ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις πολιτικές αντιλήψεις των χώρων τους και να χαράξουν ριζοσπαστική πολιτική, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας δημοτικής κίνησης της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, με στόχο να ανοίξει ένας νέος κύκλος παρέμβασης της αριστεράς στη Νέα Σμύρνη, που θα αξιοποιεί τις θετικές παρακαταθήκες, θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και θα ανοίγει καινούργια κεφάλαια.

Όπως άλλωστε επισημαίνεται και στο ιδρυτικό κείμενο: «Καλούμε όλους τους Νεοσμυρνιούς για να ανοίξουμε μαζί νέους δρόμους στην πόλη μας, με έμφαση στις συλλογικές λειτουργίες, στη συμμετοχή και στον κοινωνικό έλεγχο, χωρίς παραγοντισμούς και συγκεντρωτικά μοντέλα άσκησης και νομής της εξουσίας.

Απευθυνόμαστε σε κάθε έναν και κάθε μία, για να επεξεργαστούμε μαζί ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα για τη Νέα Σμύρνη, για μια πραγματικά δημόσια πόλη.

Να διεκδικήσουμε στις δημοτικές εκλογές την αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των ιδεών μας».

Στη συνέλευση παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και η δημοτική σύμβουλος Αθηναίων Ελένη Πορτάλιου, η οποία μίλησε για την εμπειρία συγκρότησης και λειτουργίας της «Ανοιχτής πόλης» και για τη σημασία που έχει η ύπαρξη αριστερών δημοτικών κινήσεων που αντιστέκονται στα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και στην πολιτική απάθεια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: